Pozvánka na Kurz hlasové terapie

31. 10. 2017

Místní akční skupina Hlinecko pořádá v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko seminář určený především pro pedagogické pracovníky základních a mateřských škol s názvem Kurz hlasové terapie, který se uskuteční dne 7. listopadu od 12:00 do 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Hlinsko a povedou ho lektorky Mgr. Alexandra Vebrová a MUDr. Jitka Vydrová.

Obsah semináře:

  1. Fysiologie hlasu a choroby hlasu, vyšetření hlasivek frekventantů kurzu
  2. Základní principy hygieny hlasu (MUDr. Jitka Vydrová, vedoucí lékařka Hlasového centra Praha)
  3. Princip správného dýchání pro mluvní a zpěvní hlas
  4. Praktická cvičení a nácvik dýchání ve skupině (Mgr. Alexandra Vébrová)
  5. Analýza mluvních předpokladů frekventantů kurzu
  6. Praktická artikulační a fonační cvičení ve skupině (Mgr. Alexandra Vébrová)

Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce níže.

 Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: