Seminář Respektovat a být respektován - Odměny

15. 11. 2017

V úterý 14. listopadu proběhl další seminář realizovaný v rámci Místního akčního plánu s názvem Respektovat a být respektován - Odměny. Seminář byl určen především pro pedagogické pracovníky základních a mateřských škol na Hlinecku a pro rodiče. Účastníky kurzem provedla paní lektorka Bc. Hana Čechová.

Seminář byl zaměřen na to, jak projevit uznání a ocenění a poskytnout zpětnou vazbu (co namísto pochval a odměn).

Řada učitelů a rodičů vidí, že pochvaly a odměny mohou mít také své nežádoucí účinky - snižují ochotu dětí učit se a chovat se správně, pokud za to nic nezískají. Stejně jako tresty nepodporují vnitřní motivaci. Známky ve škole mají velmi často právě charakter odměn a trestů a jsou proto významným rizikem pro vytváření klíčové kompetence k učení.

 

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie