Pozvánka na seminář Respektovat a být respektován - Tresty

24. 10. 2017

Místní akční skupina Hlinecko pořádá v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko seminář určený především pro pedagogické pracovníky základních a mateřských škol s názvem Respektovat a být respektován - Tresty. Seminář se uskuteční dne 31. října od 9:00 do 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Hlinsko a povede ho paní lektorka Bc. Hana Čechová.

Seminář je zaměřen na problematiku trestů, neboť většina učitelů i rodičů je přesvědčena, že potrestat dítě za špatné chování je přímo povinností odpovědného vychovatele. Tresty však účinkují jen krátkodobě, učí děti chovat se podle požadavků dospělých tak, aby se vyhnuly trestům či získaly odměnu, a nikoliv proto, že je to tak správné. Kromě toho mohou mít tresty ještě další negativní dopady na chování dětí (agresivita nebo bojácnost), na vývoj osobnosti (lhaní, podvody) i na vzájemné vztahy (odcizení), učí spíše snést trest, nikoliv chovat se správně.

Lekce rozebere pojem vnitřní a vnější motivace, naučí rozlišovat přirozené důsledky od trestu a nabídne alternativní postupy založené zejména na spoluúčasti dětí na řešení a nápravě nevhodného chování, osvojení si výchovných a komunikačních postupů v každodenních situacích, které podporují sebeúctu, odpovědné chování, empatii, pocit bezpečí a rozvoj pozitivních vlastností.

Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce níže.

 

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: