MAS Hlinecko vyhlašuje výzvu pro spolky Malý Leader 2018

23. 10. 2017

Výzva Malý Leader je určena na podporu neinvestičních projektů, které se týkají obnovy a údržby občanské vybavenosti a sportovních zařízení. Žadateli mohou být pouze obce a nestátní neziskové organizace, které jsou vlastníky objektů, které budou obnoveny prostřednictvím dotace.

Výše celkových výdajů projektu musí být v rozmezí 20 až 50 tis. Kč pro jeden projekt, přičemž výše poskytnutého příspěvku Místní akční skupinou je maximálně 70 % z celkových výdajů. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 6. 11. 2017 od 8:00 hodin do 16. 11. 2017 12:00 hodin. Vybrané projekty bude možné realizovat od května do prosince 2018.

Veškeré podklady k této výzvě jsou umístěny na webu MAS Hlinecko: http://www.mashlinecko.cz/?id=maly-leader.

Případným zájemcům doporučujeme zúčastnit se semináře pro žadatele, který proběhne 30. října od 15:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, a svůj záměr dále konzultovat s projektovou manažerkou Lenkou Šustrovou.

 

S dotazy se obracejte na:

Kancelář Místní akční skupiny Hlinecko, z.s., Máchova 1121, Hlinsko 539 01.

Ing. Lenka Šustrová – Projektová manažerka, tel.: 606 122 349,

e-mail: sustrova@mashlinecko.cz.

 

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: