Pozvánka na seminář Neurotické dítě v ZŠ a MŠ

12. 10. 2017

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Hlinsko pořádá Místní akční skupina Hlinecko seminář pro pedagogické pracovníky základních a mateřských škol s názvem Neurotické dítě v ZŠ a MŠ, který se uskuteční dne 18. října 2017 od 9:00 do 14:00 hodin ve Školicím středisku SAVE. Seminář povede paní PhDr. Andrea Troníčková.

Obsah semináře:

  1. základní specifikace neuróz (dělení, typy, příčiny,...),
  2. možnosti působení pedagoga (pozitivní a negativní vlivy v rámci výchovy a vzdělávání, relaxační techniky, spolupráce s odborníkem,
  3. možnosti výchovného vedení dětí s danými obtížemi kazuistiky.

Bližší informace najdete v pozvánce níže.

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: