První díl semináře Individualizace a vnitřní motivace

3. 10. 2017

V pondělí 2. října proběhl první díl dalšího semináře realizovaného v rámci Místního akčního plánu s názvem Individualizace a vnitřní motivace. Seminář byl určen pro pedagogické pracovníky základních škol na Hlinecku a byl veden panem lektorem Mgr. Zdeňkem Dlabolou

Cílem čtyřhodinového kurzu bylo účastníky semináře seznámit se strategiemi výuky, které umožňují respektovat individuální možnosti a tempo každého žáka, a cestami, které vedou k rozvoji vnitřní motivace žáků k učení. V rámci semináře byly analyzovány vzdělávací potřeby směrem k diferenciaci výuky s důrazem na dovednost znát a umět poznávat své žáky (např. z hlediska jejich učebních stylů, gramotností, inteligencí ap.).

Kurzu, vedeného formou nácviku modelových situací, se zúčastnilo celkem třináct pedagogických pracovníků, a to ze Základní školy Resslova Hlinsko, Základní školy Ležáků Hlinsko, Základní školy Včelákov, Základní školy Trhová Kamenice a Základní školy Raná. Velké poděkování patří městu Hlinsku za poskytnutí prostor pro školení.

Věříme, že informace získané na semináři byly pro učitele přínosné a pomohou jim při jejich profesi!

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie