Schválené projekty Programu rozvoje venkova a harmonogram výzev v roce 2017

1. 9. 2017

Představenstvo Místní akční skupiny Hlinecko. z.s. schválilo na svém jednání 31. srpna seznam projektů, které byly Výběrovou komisí MAS doporučeny/nedoporučeny k podpoře v rámci 1. výzvy Programu rozvoje venkova (viz příloha). Projekty nyní budou signifikovány manažerkou pro strategii a registrovány na Státním zemědělském intervenčním fondu.

Dále představenstvo schválilo aktualizovaný harmonogram výzev do konce roku 2017. Jedná se o výzvy do Integrovaného regionálního operačního programu, kde se počítá s vyhlášením všech tří plánovaných opatření (viz přílohy) a Operačního programu zaměstnanost, kde bude vyhlášeno opatření na prorodinné aktivity, zejména příměstské tábory ( viz příloha). Po odsouhlasení všech podmínek ze strany řídícíh orgánů programů budou výzvy vyhlášeny.

Pracovníci MAS budou také připravovat výzvu do Operačního programu životního prostředí, s jejímž vyhlášením je počítáno na počátku roku 2018.

Olga Ondráčková, manažerka pro strategii

Přílohy: