Setkání partnerů Celostátní sítě venkova v Pardubickém kraji

19. 11. 2013

3. prosince 2013 se uskuteční v zasedací místnosti MěÚ na Poděbradově náměstí v Hlinsku schůzka partnerů Celostátní sítě venkova působících v Pardubickém kraji. Akce je zajištěna zástupci CSV ve spolupráci s MAS Hlinecko, o.s.

Přílohy: