Pozvánka k prvnímu setkání k plánování sociálních služeb v ORP Hlinsko

10. 10. 2017

Místní akční skupina Hlinecko Vás zve na první setkání k realizaci projektu Plánování sociálních služeb na obecní úrovni v ORP Hlinsko. Schůzka proběhne 25. 10. 2017 od 14:00 hodin ve Velké zasedací místnosti Městského úřadu Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1.

Program setkání:

  1. Seznámení s projektem vytvoření
  2. Ověření zájmu o zapojení se ze strany poskytovatelů soc. služeb
  3. Obsazení pracovních skupin:
    • senioři a osob se zdravotním znevýhodněním
    • rodiny s dětmi a mládež 
    • potřeby zbylých skupin a osob ohrožených soc. vyloučením

V příloze této aktuality je přiložena pozvánka.

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: