OCENĚNÍ MAS HLINECKO

5. 7. 2017

Zástupci Místní akční skupiny Hlinecko, z.s. se při příležitosti Dnů dobré vůle na obecním úřadě na Velehradě účastnili předávání cen vítězů 6. ročníku celostátní soutěže " O nejlepší obecní a městský zpravodaj roku 2016". Do soutěže mohly být přihlášeny všechny zpravodaje obcí, měst, MAS a mikroregionů z České  republiky, které v roce 2016 vydaly alespoň 2 čísla.

Akci pořádali společně Katedra politologie a evropských studií FF Univerzity Palackého v Olomouci, Civipolis o.p.s., Unives.eu, Angelus Aureus o.p.s. a Sdružení místních samospráv ČR při příležitosti státního svátku ČR Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje.

Zpravodaj  naší MAS byl oceněn 1. místem v kategorii zpravodajů MAS a mikroregionů.

Přílohy:

Galerie