Pozvánka pro veřejnost na obhajobu prvních projektů Programu rozvoje venkova registrovaných prostřednictvím MAS Hlinecko

8. 8. 2017

17. srpna od 15:00 do 16:30 hodin budou probíhat obhajoby podaných projektů v rámci 1. výzvy MAS Hlinecko  z Programu rozvoje venkova.

Místní akční skupina Hlinecko, z.s. má možnost pro realizaci své strategie vybírat vhodné projekty ze svého území k finanční podpoře ze zdrojů EU. Obhajoby prvních podaných projektů budou probíhat před Hodnotící komisí v zasedací místnosti města Hlinska na Poděbradově náměstí 1 v přízemí.

Jednotliví žadatelé budou mít příležitost představit své projekty a jejich význam pro rozvoj území MAS. Obhajovány budou projekty určené pro podporu zemědělců (Fiche 2), řemeslníků v území (fiche 3) a vybavení technologiemi pro údržbu vlastníků lesů (fiche 5).

Na prezentaci zveme nejen všechny zájemce o rozvoj dění v regionu, ale i další budoucí žadatele.

Jakékoli další informace o potenciálních možnostech podpory prostřednictvím MAS Hlinecko je možné získat na webových stránkách MAS Hlinecko www.mashlinecko.cz v záložce Výzvy MAS a úplně nejlépe po předběžné telefonické dohodě každého zájemce prostřednictvím osobní konzultace v kanceláři MAS na adrese Máchova 1121, Hlinsko.

Kancelář MAS

Přílohy: