Proběhlo školení žadatelů MAS pro Program rozvoje venkova

22. 6. 2017

22. června se sešli na Městském úřadě zájemci o školení k přípravě projektů 1. výzvy Místní akční skupiny Hlinecko pro Program rozvoje venkova.

Manažerka pro strategii Olga Ondráčková provedla žadatele podmínkami programu a seznámila je s obsahem jednotlivých fichí včetně příloh a preferenčních kritérií. Do 29. června mohou žadatelé konzultovat své záměry v kanceláři MAS v ulici Máchova 1121, od 30. června do 14. července budou potom přijímány projekty žadatelů k registraci.

Aby mohli jednotliví žadatelé podat projekt, musí mít nejdříve přístup do tzv. Portálu farmář, který je elektronickým prostředím Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Žadatelé si podle vybrané oblasti vygenerují svou elektronickou žádost, kterou následně vyplní a včetně příloh ji přinesou v elektronické podobě do kanceláře MAS. Následuje administrativní kontrola pracovníků MAS a jejich případné požadavky na doplnění. Poté se hodnocení ujímá Výběrová komise MAS, která se s žádostmi seznámí, absolvuje prohlídku na místě u jednotlivých žadatelů a také veřejné prezentace všech projektů. Dále komise zasedá a hodnotí podle předem daných preferenčních kritérií. Vybrané projekty budou v kanceláři MAS potvrzeny a žadatelé je prostřednictvím portálu farmář odešlou v elektronické formě nejpozději do 30. září na SZIF. Po finální kontrole by měly být na přelomu roku ze strany Ministerstva zemědělství připraveny dohody (smlouvy) mezi žadateli a MZe a následně již  nic nebrání realizaci projektu.

Zástupci MAS Hlinecko budou nadále žadatelům pomocníky a konzultanty, protože podpisem dohody realizace projektu teprve začíná. Žadatelé musí vybrat dodavatele a celou investici řádně vyúčtovat. Realizovat potom mohou celých 24 měsíců.

Rozhodnutým žadatelům přejeme mnoho úspěchů při sestavování žádosti a dalším zájemcům nabízíme konzultace jejich záměrů.

Výzvy z dalších operačních programů (Integrovaný regionální operační program, Operační program životní prostředí, Operační program zaměstnanost) budou následovat po prázdninách v měsících září-říjen.

Za kancelář MAS konzultantka pro Program rozvoje venkova Olga Ondráčková

Přílohy:

Galerie