Setkání Partnerství MAP

27. 9. 2017

V úterý 26. 9. proběhlo další z řady setkání zástupců základních a mateřských škol, jiných subjektů, které zajišťují vzdělávání dětí a žáků do 15 let, a veřejnosti v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko.

Na programu setkání byly informace o stavu tvorby místního akčního plánu a návazných aktivit, projednání Analytické části a Strategického rámce MAP a představení MAP II a implementace MAP.

Kancelář MAS Hlinecko

foto