Setkání Řídícího výboru MAP

4. 10. 2017

V úterý 2. 10. v 15:30 hodin na radnici v Hlinsku proběhlo čtvrté setkání Řídícího výboru MAP ORP Hlinsko.

Na programu setkání bylo projednání a aktualizace strategického rámce MAP do roku 2023, projednání a schválení analytické části MAP včetně prioritních oblastí a SWOT-3 analýzy pro každou z oblastí, průběžné evaluační zprávy, seznamu relevantních aktérů, pravidel pro zapojení dotčené veřejnosti a principů MAP.

.

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie