PRVNÍ VÝZVA MAS HLINECKO JE VYHLÁŠENA

15. 6. 2017

Místní akční skupina Hlinecko vyhlásila pro své území 15. června výzvu na podávání žádostí  do Programu rozvoje venkova.

Program je určen jak pro zemědělské subjekty, tak pro firmy a živnostníky ve vybraných oborech a také další žadatele, jakými jsou obce nebo podnikatelé v oblasti cestovního ruchu.

Veškeré informace a podklady k výzvě jsou uvedeny na webu www.mashlinecko.cz v záložce výzvy.

Zájemci a budoucí žadatelé se mohou přijít informovat na seminář pro žadatele, který se uskuteční 22. června v zasedací místnosti v přízemí Městského úřadu  v Hlinsku od 15 do 17 hodin a dále své záměry mohou konzultovat po telefonické domluvě do 29.6. v sídle Místní akční skupiny na adrese Máchova 1121, Hlinsko. Vyplněné žádosti budou odevzdávány v termínu od 30. 6.  do 14. 7. v sídle MAS.

Projekty vybrané hodnotící komisí místní akční skupiny budou do 30. září registrovány na Státním zemědělském a intervenčním fondu, kontrolovány a po jejich finálním schválení se bude moci uskutečnit na jaře příštího roku jejich realizace. K rozdělení je k dispozici cca 11 mil. Kč.

 

Kancelář MAS

Přílohy: