Seminář Ochutnávka kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení

11. 5. 2017

Ve středu 10. května proběhl šestý seminář realizovaný v rámci Místního akčního plánu s názvem Ochutnávka kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Seminář byl určen pro učitele českého jazyka na prvním i druhém stupni základních škol na Hlinecku a byl veden paní lektorkou Mgr. Bohuslavou Jochovou.

Cílem osmihodinového zážitkového semináře bylo, aby se účastníci seznámili s některými metodami práce, které umožňují žákům učit se kritickému přemýšlení. Tyto metody byly prezentovány vlastním prožitkem – tzn., že účastníci nejprve prožili lekci v roli žáků a v následné analýze lekce společně s lektorkou vyhodnotili přínosy takovéto práce pro žáky.

Semináře se zúčastnilo celkem deset učitelů, a to ze Základní školy Resslova, Základní školy Ležáků, Základní školy Včelákov, Základní školy Trhová Kamenice, Základní školy Trhová Kamenice a Gymnázia K. V. Raise.

Věříme, že informace získané na semináři byly pro pedagogy přínosné a pomohou jim při jejich profesi!

Galerie