Setkání partnerů Celostátní sítě pro venkov v Pardubickém kraji

17. 10. 2013

17.10.2013 se uskutečnila v Chrudimi v zasedací místnosti Ministerstva zemědělství schůzka partnerů Celostátní sítě pro venkov v Pardubickém kraji, kterou připravila CSV ve spolupráci s Agrární komorou.Krom zástupců zemědělské veřejnosti, zástupců KÚ Pardubického kraje za oblast venkova, zástupců SZIF a Agrární komory, se účastnila i většina zástupců místních akčních skupin Pardubického kraje.

Celostátní síť venkova spolupracuje s MAS a podporuje místní akční skupiny formou publicity a vzdělávání. V roce 2013 vydala CSV společný informační leták o všech 13 MAS v kraji a ke konci roku zrealizuje pro MAS společnou schůzku s příklady dobré praxe.

Smyslem setkání bylo představit všechny aktivity CSV za rok 2013 i plány na rok 2014 všem zástupcům venkova v kraji a diskutovat o jejich dalším doplnění. MAS Hlinecko je od března 2013 sídlem krajského sdružení MAS Pardubického kraje a zastupuje tak KS v celorepublikovém výboru Národní sítě MAS, stejně jako zastupuje krajské sdružení MAS na setkání ostatních organizací. Na schůzce manažerka MAS Hlinecko a předsedkyně KS MAS Pardubického kraje přednesla krátký příspěvek o současném fungování a výsledcích práce MAS a předpokladech aktivit MAS Pardubického kraje na období 2014-2020.

Přílohy: