Předání výhry úspěšným luštitelům

25. 4. 2017

Na Svatojiřském jarmarku, který proběhl v pondělí 24. 4. na Betlémě v Hlinsku, byli odměněni úspěšní luštitelé křížovky a osmisměrky ze Zpravodaje MAS Hlinecko. 

Úspěšnými řešiteli, kteří zaslali do kanceláře MAS správné odpovědi na obě tajenky a byli vylosování, se stali pan Michal Rouha za Včelákova a pan Jaroslav Brebera z Hlinska. Pan starosta obce Vysočina Tomáš Dubský předal výhercům knihu Sakrálních staveb na území MAS Hlinecko a další drobné dárky. Tato soutěž bude pokračovat i v dalších číslech, proto se těšíme na další výherce.

 

Kancelář MAS Hlinecko

 

Galerie