Setkání MAS Pardubického kraje v Holicích

1. 5. 2017

Dne 27. 4. se projektové manažerky MAS Hlinecko zúčastnily setkání místních akčních skupin Pardubického kraje v Holicích.

Na úvod setkání představil pan Ing. Radim Petr, zástupce SZIF, praktické informace ke schvalování a administraci výzev MAS v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020. V další části byli účastníci seznámeni s příklady dobré praxe čerpání podpor PRV - realizovaným projektem Naučná stezka „Viselce“ a multiplikačními projekty ve Vysokém Chvojně. Dále následoval blok předávání si aktuálních informací k realizovaným a plánovaným výzvám MAS na území Pardubického kraje a informací o plánovaných akcích LeaderFEST 2017 a konference Venkov 2017.

 

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie