Pozvánka na seminář Ochutnávka kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení

28. 4. 2017

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Hlinsko pořádá Místní akční skupina Hlinecko seminář pro pedagogické pracovníky ZŠ s názvem Ochutnávka kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, který se uskuteční dne 10. května 2017 od 9:00 do 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Hlinsko. Seminář povede paní Mgr. Bohuslava Jochová.

Obsah semináře:

Účastníci semináře se seznámí s některými metodami práce, které umožňují žákům učit se kritickému přemýšlení.

Metody jsou prezentovány vlastním prožitkem – tzn., že účastníci nejprve prožijí lekci v roli žáků a v následné analýze lekce společně s lektorkou vyhodnocují přínosy takovéto práce pro žáky.

Celá práce je zarámována principy kritického myšlení. Seminář účastníkům také umožní analyzovat si vlastní práci pedagogickou práci (co dělám proto, aby moji žáci měli možnost přemýšlet, co ještě dalšího bych dělat mohl).

 

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: