Seminář Hry pro zvládání agrese a neklidu v ZŠ

12. 4. 2017

V úterý 11. března proběhl pátý seminář realizovaný v rámci Místního akčního plánu s názvem Hry pro zvládání agrese a agresivity v ZŠ. Seminář byl určen pro pedagogické pracovníky prvních až třetích ročníků základních škol a školních družin na Hlinecku a byl veden paní lektorkou PhDr. Kateřinou Peškovou. Seminář se uskutečnil v Regionálním školicím středisku REACH.

Cílem šestihodinového zážitkového semináře bylo, aby si účastníci vyzkoušeli možné techniky a činnosti, které pomáhají při zvládání agresivního chování dětí ve škole. Proto se seznámili a vyzkoušeli techniky, které vedou k přiměřenému a přijatelnému ventilování napětí a agrese, posilují sebepoznání a sebekontrolu dětí, vedou k posilování pozitivních vztahů v kolektivu a se základními příčinami agresivního chování a s možnými reakcemi jak v krizových situacích, tak v oblasti prevence. Během semináře bylo využito práce ve skupinách, brainstormingu, interaktivních her a činností, práce s textem a myšlenkovou mapou.

Semináře se zúčastnilo celkem šestnáct pedagogických pracovníků, a to ze Základní školy Resslova, Základní školy Ležáků, Základní školy Smetanova, Základní školy Včelákov, Základní a mateřské školy Holetín, Základní školy Trhová Kamenice, Základní školy Raná a Domu dětí a mládeže v Hlinsku.

Věříme, že informace získané na semináři byly pro pedagogy přínosné a pomohou jim při jejich profesi!

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie