Návštěva v regionu

14. 10. 2013

14.10.2013 se v Hlinsku uskutečnilo setkání tří MAS Pardubického kraje a tří MAS Kraje Vysočina, které spadají do senátního volebního okrsku pana senátora Veleby.

Za Kraj Vysočina se zúčastnily MAS Havlíčkův kraj, MAS Královská stezka, MAS Podhůří Železných hor. Za území Pardubického kraje to byly MAS Železnohorský region, MAS Chrudimsko a domácí MAS Hlinecko.Smyslem setkání bylo informovat pana senátora o aktivitách na území jednotlivých MAS, z nichž 4 byly v minulosti tzv. "podpořené" (měly možnost realizovat na svém území strategii LEADER a získaly pro ni finanční zdroje z Programu rozvoje venkova). Další 2 MAS jsou momentálně v procesu "osvojování" (metodu LEADER se za podpory Programu rozvoje venkova učí a připravují své strategie na další období).
Po prezentaci aktivit, které představili zástupci jednotlivých MAS, následovala exkurze různých realizovaných projektů na území Kraje Vysočina. MAS měly v minulosti možnost podporovat projekty zemědělských subjektů, obcí i neziskových organizací a zároveň mezi sebou spolupracovat při realizaci projektů spolupráce.

Setkání bylo oboustranně přínosné.

Olga Ondráčková, manažerka MAS Hlinecko

foto

Přílohy: