Seminář R+R - Sdělování oprávněných požadavků

31. 3. 2017

Ve čtvrtek 30. března proběhl třetí seminář realizovaný v rámci Místního akčního plánu s názvem Respektovat a být respektován - Sdělování oprávněných požadavků. Seminář byl určen především pro pedagogické pracovníky základních a mateřských škol na Hlinecku a byl veden paní lektorkou Bc. Janou Čechovou.

Cílem osmihodinového semináře bylo, aby si pedagogičtí pracovníci osvojili výchovné a komunikačí postupy v každodenních situacích, které podporují sebeúctu, odpovědné chování, empatii, pocit bezpečí a rozvoj pozitivních vlastností dětí a žáků.

 

Kurzu se zúčastnilo celkem sedmnáct pedagogických pracovníků, a to ze Základní školy Resslova, Základní školy Včelákov, Základní a mateřské školy Holetín, Základní školy Trhová Kamenice, Mateřské školy Trhová Kamenice, Mateřské školy Miřetice a Mateřské školy Budovatelů. Velké poděkování patří městu Hlinsku za poskytnutí prostor pro školení.

Věříme, že informace získané na semináři byly pro pedagogy přínosné a pomohou jim při jejich profesi!

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie