Setkání metodiků prevence

29. 3. 2017

V úterý 28. března v 9 hodin proběhlo setkání školních metodiků prevence realizované v rámci Místního akčního plánu, kterého se zúčastnil okresní metodik prevence pan Mgr. František Krampota.

Cílem setkání bylo podpořit primární prevenci rizikového chování na jednotlivých školách v regionu a zároveň vytvoření prostoru pro sdílení zkušeností s realizací preventivních programů pro žáky.

Tématy k diskusi byla problematika tvorby Minimálního preventivního programu, vzájemné sdílení zkušeností s přidanou hodnotou preventivních programů a nástrojů využívaných v dané problematice, aktuální problémy na jednotlivých školách, odborná a metodická pomoc školních metodiků prevence v praxi a možnosti spolupráce s okresním metodikem prevence.

Setkání se zúčastnili školní metodici prevence ze Základní školy Ležáků, Základní školy Resslova, Základní školy Smetanova, Gymnázia K. V. Raise Hlinsko, Základní školy Trhová Kamenice, Základní školy Miřetice a Základní a mateřské školy Krouna.

Velké poděkování patří městu Hlinsku za poskytnutí prostor pro školení.

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie