Pozvánka na setkání Představení deskových her s praktickým využitím ve výuce

27. 3. 2017

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Hlinsko pořádá Místní akční skupina Hlinecko setkání pro pedagogy základních a mateřských škol, zájemce o deskové hry, pracovníky školních družin, vedoucí zájmových klubů, pracovníky DDM zaměřené na představení deskových her, které proběhne dne 4. dubna 2017 od 14:00 do 15:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1.

Obsahem setkání je představení deskových her od firmy MINDOK, které je možné prakticky použít ve výuce českého jazyka, cizích jazyků, matematiky, dějepisu, přírodopisu a hry na doplnění učiva, především pro první stupeň základních škol, a hry pro družiny.

Účastníkům budou vysvětlena pravidla a budou moct si hry vyzkoušet.

 

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: