Setkání partnerů, seminář k Vesnici roku 2017

23. 3. 2017

Ve středu 22. března 2017 uspořádala Místní akční skupina Hlinecko ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov setkání partnerů s názvem Síťování aktérů rozvoje venkova Pardubického kraje. Setkání se uskutečnilo od 9 hodin na Veselém Kopci v restauraci U kováře Matěje. Akce byla zaměřena převážně na problematiku venkovského prostoru, ukázku příkladů dobré praxe z Programu rozvoje venkova a poskytnutí aktuálních informací o soutěží Vesnice roku 2017.

Při dopoledním bloku představil starosta obce Vysočina přítomným historii obce a uvedl její aktivity, díky kterým získala obec v roce 2013 v soutěži Vesnice roku ocenění Oranžová stuha Pardubického kraje za spolupráci obce se zemědělskými subjekty a o rok později ocenění Zelená stuha za výsadbu zeleně v obci a péči o veřejné zelené plochy. V roce 2015 se obec Vysočina stala Vesnicí roku Pardubického kraje a ve finálovém celostátním kole obsadila druhé místo.

Poté následovala exkurze v místních částech obce Vysočina za příklady dobré praxe. V obci Možděnice byl navštíven mikropodnik GASTRO AZ zabývající se kovovýrobou a nové ustájení telat zemědělského družstva Zemědělská a.s. Vysočina. V obci Dřevíkov účastníci setkání navštívili bramborárnu, obecní úřad, opravené hostinské zařízení a venkovní kulturní areál.

V odpoledních hodinách přednesl pan Jaroslav Novotný z Celostátní sítě pro venkov aktuální informace k Oranžové stuze pro rok 2017 a pan Jaroslav Wintera, člen hodnotitelské komise, poskytl informace k Zelené stuze. Setkání zakončil radní Pardubického kraje pan Kroutil, který pohovořil o Programu obnovy venkova. Po celou dobu setkání bylo pro účastníky semináře připraveno občerstvení složené převážně z certifikovaných výrobků značky Kvalita z Hlinecka a nechyběla ani prezentace ostatních držitelů značky.

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie