Setkání Řídicího výboru MAP

24. 3. 2017

Ve čtvrtek 23. 3. v 15:30 hodin proběhlo třetí setkání Řídícího výboru MAP ORP Hlinsko.

Na programu setkání bylo projednání a aktualizace strategického rámce, postup práce na MAP a projednání analytické části MAP.

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie