Pozvánka na seminář R+R - Sdělování oprávněných požadavků

23. 3. 2017

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Hlinsko pořádá Místní akční skupina Hlinecko seminář pro pedagogy základních a mateřských škol s názvem Respektovat a být respektován - Sdělování oprávněných požadavků, který se uskuteční dne 30. března 2017 od 9:00 do 16:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1.

Obsahem semináře je:

  1. Úkoly výchovy, jak jsou naplňovány různými výchovnými styly.
  2. Rizikové způsoby komunikace.
  3. Principy reagování tří částí mozku.
  4. Základní fakta o emocích I.
  5. Šest zásad dobré komunikace.
  6. Respektující versus mocenský model ve výchově a vzdělávání. 
  7. Poslušnost a vzdor – vyjasnění pojmů, dopady osobní, pracovní a celospolečenské. 
  8. Dovednosti pro respektující komunikaci. 
  9. Já - výrok a jeho funkce.
  10. Procvičování dovedností.

Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce níže.

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: