Pozvánka na seminář Komunikace a řešení problémů s "problémovými rodiči"

20. 3. 2017

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pořádá Místní akční skupina Hlinecko seminář pro pedagogy základních a mateřských škol s názvem Komunikace a řešení problémů s ,,problémovými rodiči", který se uskuteční dne 28. března 2017 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1.

Obsahem semináře je:

  1. Nejčastější příčiny vzniku konfliktů mezi učiteli a rodiči - konflikt, typy konfliktů ("problémy" a "spory") - standardní průběh konfliktu - přístup ke konfliktům, způsoby řešení konfliktů, řízení konfliktů, strategie řešení konfliktů - komunikace v emocionální fázi k., křivka spontánních emocí, zvládání výbuchů emocí - komunikace v racionální fázi konfliktu, - řešení problémů - řešení sporů
  2. Konflikty představ (charakteristika, příklady, význam, řešení) - konflikty názorů (charakteristika, příklady, význam, řešení) - konflikty postojů (charakteristika, příklady, význam, řešení) - konflikty zájmů (charakteristika, příklady, význam, řešení) - smíšené konflikty
  3. Skupiny "problémových rodičů" ("rodič zatížený problémy", "agresivní rodič", "nespolupracující rodič") - základní psychologické funkce rodiny, klasifikace rodin podle jejich funkčnosti - charakteristiky nejčastějších typů problémově zatížených rodin - role a možnosti učitele při řešení konfliktů s jednotlivými typy problémově zatížených rodičů
  4. Řešení konfliktů s agresivním rodičem - řešení konfliktů s nespolupracujícím rodičem - řešení konfliktů se skupinou "problémových rodičů" - konflikty, jejichž příčinou je "problémový učitel" - řešení konfliktů a typologie osobnosti - vyjednávání, vyjednávací styl - mediace (charakteristika, význam, možnosti využití ve školní praxi, příklady)

Bližší informace jsou uvedeny v pozvánce níže.

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: