Seminář Praktická asertivita

16. 3. 2017

Ve středu 16. března proběhl historicky první seminář realizovaný v rámci Místního akčního plánu s názvem Praktická asertivita. Seminář byl určen pro pedagogické pracovníky základních škol na Hlinecku a byl veden paní lektorkou Mgr. Helenou Wiesenbergovou

Cílem šestihodinového kurzu bylo naučit účastníky profesionálně komunikovat se svým okolím – s pedagogy, žáky, rodiči, úřady, a dále si ujasnit pojem asertivita, asertivní jednání, základní principy asertivity, umět se zdravě sebeprosadit a neomezit práva nikoho dalšího, ujasnit si v kterých situacích je nutné používat asertivitu, naučit se nebýt agresivní, pasivní ani manipulativní, umět rozeznávat jednotlivé typy manipulátorů, definovat možné příčiny vzniku konfliktu, znát styly jednání v konfliktní situaci a objasnit si strategie řešení konfliktů.

Kurzu, vedeného formou nácviku modelových situací, se zúčastnilo celkem dvacet pedagogických pracovníků, a to ze Základní školy Resslova Hlinsko, Základní školy Ležáků Hlinsko, Domu dětí a mládeže Hlinsko, Gymnázia K. V. Raise Hlinsko, Základní školy Včelákov, Základní a mateřské školy Holetín a Základní školy Trhová Kamenice. Velké poděkování patří městu Hlinsku za poskytnutí prostor pro školení.

Věříme, že informace získané na semináře byly pro učitele přínosné a pomohou jim při jejich profesi!

Kancelář MAS Hlinecko

 

Galerie