Projekt SRP - Zakončení prvního bloku místních konferencí

22. 2. 2017

Manažerky MAS Hlinecko se středu 22. února zúčastnily krajské konference projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (SRP), která proběhla na krajském pracovišti NIDV v Pardubicích.

Projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283), pomáhá řešit jeden z klíčových problémů českého vzdělávacího systému, kterým je nízká míra využívání strategického řízení a plánování a pedagogického vedení ze strany ředitelů škol. Snahou projektu SRP bude ve spolupráci se školami, zřizovateli a dalšími aktéry vzdělávací politiky v územích obcí s rozšířenou působností postavit základy pro vznik jednotných postupů pro strategické řízení a plánování ve školách. Současně budou koordinovány strategické vize škol s potřebami a prioritami v územích a bude podporovat účast ředitelů a vedení škol v širších formách profesního rozvoje, proto se projekt nezaměří jen na kurzy a semináře, ale s ohledem na konkrétní podmínky a potřeby škol nabídne pedagogickým pracovníkům účast na individuálních formách profesního rozvoje (koučink, mentoring, supervize nebo benchlearning). Dále projekt pomůže i ředitelům, kteří v oblasti školství využívají nebo chtějí využívat evropské dotace ve snaze kultivovat vzdělávací systém.

Účastníci krajské konference od počátku projevovali velký zájem o přednášené novinky i plánované aktivity ze vzdělávacích činností i činností center podpory. Projektový tým SRP velmi oceňuje, že ve všech krajích se těšily místní konference zájmu ze strany zástupců IPo MAP. Konference přinesly pozitivní ohlasy i cenné podněty pro další práci expertů projektu.

Prezentace ranního bloku se podobně jako v předchozích krajských městech věnovaly konkrétnímu běhu aktivit projektu. Pardubičtí účastníci asi nejvíce ocenili přednášku manažerky aktivity center podpory Jitky Baťkové o aktivitě individuální pomoc – mluvilo se třeba o významu komunikace mezi jednotlivými školami v území. Právě její zlepšení je jedním z klíčových cílů projektů realizovaných v rámci OP VVV.

Po první pauze představily expertky z České školní inspekce (Dana Pražáková), Národního ústavu pro vzdělávání (Elena Pešková a Lenka Urbanová), Agentury pro sociální začleňování (Iveta Milerová) a Národního institutu pro další vzdělávání (Jitka Baťková) další systémové iniciativy OP VVV. Velké penzum informací sloužilo účastníkům konference pro orientaci a pro využití při další práci v implementaci MAP.

Odpoledne patřilo workshopu, který vedli zástupci Agentury pro sociální začleňování. Hovořilo se o společném vzdělávání, resp. o využití kritérií Kvalitní školy pro implementaci MAP. Podrobnější souhrnné informace z konferencí s akcentem na příklady dobré praxe přineseme v prvním letošním newsletteru, který vyjde v polovině března.

Projektový tým SRP velmi děkuje účastníkům ze všech krajů ČR za to, že si udělali na konference čas a že nám poskytli cennou zpětnou vazbu, které si moc váží a těší se na další pracovní setkání v budoucnosti!

Více o projektu SRP

Galerie