Setkání Burza nápadů pro učitele českého jazyka

23. 2. 2017

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání proběhlo ve středu 22. 2. setkání učitelů českého jazyka pro druhý stupeň základních škol, jehož cílem byla výměna zkušeností při výuce a sdílení nápadů, jak zatraktivnit vyučování.

Na setkání učitelé diskutovali o vydařených filmových adaptacích knih, filmů či dokumentů, odborné literatuře, učebnicích, knihách úspěšných u dětí, zajímavých tématech slohových prací, mluveného či písemného projevu, práci s textem, tématech mediální výchovy, netradičním procvičování mluvnice, ukázkách úkolů, náročnější přípravě ve SMART Notebook či PowerPointu, osvědčených internetových adresách, vyzkoušených tématech pro projektové vyučování, a další zkušenostech získaných na různých seminářích, které v minulosti absolvovali.

Věříme, že setkání bylo pro učitele přínosné a získané náměty obohatí jejich výuku.

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie