Strategie MAS Hlinecko je schválena

27. 1. 2017

4. 1. 2017 byla schválena poslední část (IROP) strategie MAS Hlinecko. Nyní zástupci MAS musí vyčkat na tzv. „akceptační dopis“ ze strany jednotlivých ministerstev a doložit všechny podklady k výzvám.

Vzhledem k tomu, že zástupci v řídících orgánech ostatních operačních programů (Program rozvoje venkova, Operační program Životní prostředí i Operační program Zaměstnanost) schválili strategii MAS Hlinecko již v listopadu 2016, MAS Hlinecko se bude snažit vypsat výzvy pro žadatele z území dle možností již v průběhu března- dubna.

O aktualitách a dalších možnostech (výzvy, konzultace, školení) budou všichni zájemci informováni prostřednictvím webových stránek i kontaktování zástupci zájemců v databázi MAS.

Olga Ondráčková, manažerka zodpovědná za strategii MASH

Mapa schválených strategií MAS v ČR k 27. 1. 2017