Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově (zpráva předsedy Národní sítě Místních akčních skupin ČR Václava Pošmurného o činnosti MAS)

5. 12. 2016

Přílohy: