Pozvánka na akce tréninkové výzvy

5. 8. 2013

Sedm vybraných projektů, jejichž cílem je realizace akcí pro občany, děti i návštěvníky z území Místní akční skupiny Hlinecka, se uskuteční v průběhu měsíců srpna a září.

Na akce, jejichž průběh bude podpořen z finančních zdrojů Programu rozvoje venkova, je určena z dotace prostřednictvím MAS částka 100 000 Kč. Účast na jednotlivých akcích jse pro všechny účastníky zdarma. Srdečně zveme všechny malé i dospělé návštěvníky.
Vyberte si z naší nabídky.

Vedení a kancelář MAS Hlinecko,o.s.

Přílohy: