Setkání se zástupci obcí MAS Hlinecko

5. 8. 2016

Místní akční skupina usilovně pracuje na strategii rozvoje svého území, proto ve čtvrtek 5. srpna uspořádala setkání s představiteli obcí MAS Hlinecko. Cílem schůzky bylo představení změn u projektů určených pro obce, které bude možné financovat prostřednictvím Místní akční skupiny, a zjištění zájmu a možností starostů tyto projekty realizovat

Obce se u Místní akční skupiny budou moci ucházet o finanční prostředky

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie