Informace potenciálním žadatelům pro projekty realizované z Místní akční skupiny Hlinecko, z.s.

19. 9. 2016

Vzhledem k neustálému zpožďování a prodlevám ze strany řídích orgánů MAS zveřejňuje upřesnění podporovaných činností a programů na území MAS pro jednotlivé žadatele po připomínkování ze strany jednotlivých operačních programů. Žadatelé mohou postupně připravovat své záměry a projekty. Výzvy na podávání jednotlivých projektů budou dle možností vypsány koncem roku 2016 - začátkem roku 2017, termíny vyhlášeny jsou závislé na:

*schválení strategie MAS Hlinecko,

*schválení výzev pro území MAS Hlinecko,

*funkčnosti monitorovacího systému (Software, ve kterém se budou žádosti registrovat).

Upozorňujeme, že předpoklad realizace v uvedeném dokumentu je pouze předpokladem. Výzvy budou dostupné všem oprávněným žadatelům. Všichni oprávnění žadatelé mají právo podat projekt a ucházet se o podporu prostřednictvím MAS. Na jednotlivé výzvy budou připravovány semináře pro žadatele, vypsány konzultačního hodiny v kanceláři MAS a maximálně informována veřejnost a zájemci.

Za kancelář MAS Hlinecko manažerka zodpovědná za realizaci strategie Olga Ondráčková

 

Přílohy: