Tady neziskovky - vítejte!

12. 9. 2016

V pátek 23. září 2016 se uskuteční v sídle FOKUSU Vysočina (budova bývalé MŠ Lidického u kostela) jedenáctý ročník akce "Tady neziskovky-vítejte!"

Návštěvníci mohou shlédnout společné představení činností neziskových organizací působících na Hlinecku, zakoupit si jejich výrobky či diskutovat s jejich představiteli.

Pro účastníky je připraven bohatý program v budově i přilehlé zahradě. Akci završí beseda ve 14 hodin s Mgr. Ferdinandem Peroutkou (novinář, publicista) a Ing. Martou Peroutkovou. Všichni jste srdečně zváni.

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie