MŠMT vyhlásilo výzvu na Šablony

23. 6. 2016

Řídicí orgán OP VVV dne 23. června 2016 vyhlásil výzvu č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu je od 23. června 2016 a ukončení příjmu žádostí bude 30. června 2017. Místní akční skupina Hlinecko bude školám pomáhat s administrací těchto projektů.

Mateřské školy mohou prostřednictvím šablon žádat o finance na následující aktivity:

 1. Personální podpora
  • Školní asistent
  • Školní speciální pedagog
  • Školní psycholog
  • Sociální pedagog
  • Chůva
 2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ
  • Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Práce s dvouletými dětmi v MŠ
  • Supervize
  • Vzájemé návštěvy pedagogů
 3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ
  • Prevence logopedických vad
  • Individualizace vzdělávání
  • Tematické setkávání s rodiči

Pro základní školy jsou určeny šablony:

 1. Personální podpra
  • Školní asistent
  • Školní speciální pedagog
  • Školní psycholog
  • Sociální pedagog
 2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ
  • Vzdělávání pedagogického sboru
  • CLIL ve výuce
  • Vzdělávání pedagogického sboru
  • Spolupráce pedagogů ZŠ
  • Sdílení zkušeností pedagogů
  • Tandemová výuka
  • Nové metody ve výuce
 3. Spolupráce s rodiči žáků ZŠ
  • Tematická setkávání s rodiči
 4. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ
  • Čtenářský klub
  • Klub zábavné logoky
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Příprava na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

foto

Přílohy: