Pozvánka na Řídící výbor MAP

9. 3. 2017

Ve čtvrtek 23. 3. v 15:30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Hlinsko proběhne třetí setkání Řídícího výboru MAP ORP Hlinsko.

Na programu setkání bude projednání a aktualizace strategického rámce, postup práce na MAP a projednání analytické části MAP.

Kancelář MAS Hlinecko

foto