MALÝ HLINECKÝ HRNEC (MHH) je pro rok 2016 rozdělen

22. 6. 2016

Představenstvo Místní akční skupiny Hlinecko rozhodlo 21. 6. 2016 o podpoře podaných projektů z vlastního dotačního titulu MAS Hlinecko s názvem „MALÝ HLINECKÝ HRNEC“ pro rok 2016.

Podpořeno bude celkem 6 projektů v celkové výši dotace 26 389 Kč, které budou realizovány od 1. července do konce roku 2016.

Podmínkou získání financí zpětně po jejím ukončení je ale řádné vyúčtování organizátorů akce, doložení účetních dokladů a splnění publicity, ze které bude zřetelné, že akce byla podpořena z dotace MHH.

Po ukončení všech akcí za rok 2016 dojde na Valné hromadě počátkem roku 2017 k vyhodnocení prvního ročníku MHH.

Jeho další pokračování v roce 2017 je podmíněno efektivním využitím financí k propagaci MAS Hlinecko a finančním naplněním hrnce pro rok 2017.

Do hrnce budou vloženy výhradně finanční prostředky, které byly získány za služby kanceláře MAS, poskytované členům a partnerům MAS, související zejména s přípravou dotačních titulů z EU (mimo dotace MAS), přípravou dotací z národních zdrojů, přípravou plánů rozvoje obcí, realizací výběrových řízení apod.   

Všem úspěšným uchazečům blahopřejeme.

Kancelář MAS Hlinecko

foto

Přílohy: