Setkání partnerství MAP

16. 6. 2016

Ve středu 15. června proběhlo další setkání zástupců základních a mateřských škol a jiných subjektů, které zajišťují vzdělávání dětí a žáků do 15 let, v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko.

Na programu setkání bylo představení investičních záměrů škol v ORP Hlinsko a ostatních subjektů, které vzdělávají mládež do 15 let, projednání návrhu vize rozvoje vzdělávání v regionu a sestavení pracovních skupin MAP.

 

MAS Hlinecko

Galerie