Projekty tréninkové výzvy jsou schváleny

29. 6. 2013

Valná hromada MAS Hlinecko, o.s. na svém jednání 27.6.2013 schválila zprávu výběrové komise a odsouhlasila seznam vybraných projektů ke spolupořadatelství s MAS.

Přílohy:

Galerie