MAS Hlinecko v Trhové Kamenici

7. 6. 2016

V neděli 5. června 2016 se Místní akční skupina Hlinecko stala součástí tradiční akce v Trhové Kamenici s názvem „Sejdeme se na rynku“. Po celý den se mohli návštěvníci bavit při pestrém hudebním i kulturním programu a nakoupit si různé drobnosti do domácnosti i pro radost.

U stánku MAS si návštěvníci jarmarku prohlédli prezentaci regionální značky „Kvalita z Hlinecka“, a výstupy z realizovaných projektů, děti si mohly domů odnést třetí a čtvrté číslo Hlineckého Strakáčka, pro dospělé byl připraven Zpravodaj MAS nebo nová publikace o Sakrálních stavbách, kterou lze zakoupit v kanceláři MAS Hlinecko (Máchova 1121, Hlinsko) nebo v Turistickém informačním centru v Hlinsku za 250 Kč.

Kancelář MAS Hlinecko

Galerie