Jednání Valné hromady 2. 12. 2015

2. 12. 2015

V 15:30 hod přivítal všechny zúčastněné Ing. Martin Pavliš, předseda MAS Hlinecko, z. s. Konstatoval, že VH MAS Hlinecko byla řádně svolána v souladu se stanovami a oznátmil, že je se zplnomocněním přítomno celkem 30 členů. Navržený program: 

  1. Přivítání členů a hostů
  2. Veřejné projednání strategie - finanční plán ve vazbě na OP 2016-2023
  3. Různé

 

 

Přílohy:

Galerie