Grant MALÝ HLINECKÝ HRNEC 2016

22. 4. 2016

MAS Hlinecko vyhlašuje grant  "MALÝ HLINECKÝ HRNEC 2016"

Malý hlinecký hrnec (MHH) je grant určený na podporu projektů výhradně na území Místní akční skupiny Hlinecko a je financován z vlastních příjmů Místní akční skupiny Hlinecko.

Podporovány budou projekty malého rozsahu s veřejně prospěšným charakterem, projekty týkající se práce s dětmi a mládeží a jiné kulturní, sportovní či společenské akce, jejichž pořádání je plánováno v termínu od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016.

Žadatelé mohou podávat své projekty do 31. května do 15 hodin v sídle MAS Hlinecko: Máchova 1121, Hlinsko.

Seznam vybraných projektů bude zveřejněn na webových stránkách MAS 22. června.

Vyúčtování podpořených projektů musí být provedeno do 31. 1. 2017.

Zájemcům o grant doporučujeme pečlivě prostudovat přiložená pravidla a ostatní přílohy.

Olga Ondráčková, MAS Hlinecko

 

foto

Přílohy: