Setkání ředitelů škol z ORP Hlinsko

15. 9. 2023

Ve čtvrtek 14. září 2023 proběhlo Setkání ředitelů škol z ORP Hlinsko. Setkání se uskutečnilo od 14:00 do 16:00 hodin v Regionálním školicím středisku REACH, SAVE CZ s.r.o., Rváčovská 1639, 539 01 Hlinsko.

Na programu bylo představení budoucnosti projektu MAP v podání Mgr. Lukáš Černíka, participativní rozpočet ve školách přišly účastníkům přiblížit zástupkyně Odboru participace Magistrátu města Brna paní Ing. Michaela Jelínková a Ing. Linda Seitlerová. Aktuality z předškolního a základního vzdělávání přednesla paní Alena Hellingerová z odboru školství Pardubického kraje.  

Setkání se neslo v příjemném duchu, zúčastnilo se ho celkem 32 účastníků.

 
 
 
 

Přílohy:

Galerie