Proběhla exkurze Soběstačný venkov

13. 9. 2023

Ve dnech 7. a 8. 9. 2023 proběhla ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov dvoudenní kombinovaná exkurze s názvem Soběstačný venkov, a to po Čechách a do Rakouska. První den účastníci exkurze navštívili Biofarmu Abraham v Hirschbachu, která se zabývá chovem ovcí a výrobou sýrů. Při další zastávce se  inspirovali u regionálního spolku Zukunftsraum Thayaland, který v rámci své činnosti spravuje systém půjčování elektromobilů a elektrokol na cca 16 partnerských místech prostřednictvím online aplikace. Poslední zastávka prvního dne byla již v Čechách v Bison Ranch Rožnov, kde byly účastníkům představeny projekty z PRV zaměřené na pořízení zemědělské techniky, stavbu seníku, výstavbu pokojů pro ubytování hostů v rámci agroturistiky a vybavení restaurace. Druhý den exkurze byly představeny projekty PRV podpořené v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje. První zastávka byla v zemědělském areálu společnosti BIOKOM CZ s.r.o. v Dačicích. Zde si účastníci prohlédli rozmetadlo kompostu, hnoje a mulčovač, cisternu a aplikátor bakterií. Další zastávka se konala v Zahradnictví v Kaštanech, kde byly k vidění dva velké fóliovníky pro pěstování rostlin. Třetí zastávka proběhla také ve městě Dačice, tentokráte se jednalo o zhlédnutí obráběcího stroje pořízeného v rámci nezemědělského projektu společností VSP-KOVO s.r.o. Završení exkurze se konalo v Pivovaru Popelín, zde při komentované prohlídce byly k vidění nerezové tanky na pivo a varna, které byly zakoupené také díky podpoře z PRV.

Akce byla velmi přínosná, účastníci viděli řadu šikovných lidí a získali spoustu zajímavých podnětů pro svoji práci.

Galerie