Pozvánka na exkurzi Soběstačný venkov v termínu 7. a 8. září 2023

21. 8. 2023

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond ve spolupráci s Místní akční skupinou Hlinecko, z. s. si Vás v rámci aktivit Celostátní sítě pro venkov
dovolují pozvat na exkurzi Soběstačný venkov.

 

Přílohy: