Možnost připomínkování Komunitního plánu ORP Hlinsko 2023-2025

19. 7. 2023

Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, Městský úřad Hlinsko, Poděbradovo nám. 1570, 539 23  Hlinsko vytvořil návrh Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro SO ORP Hlinsko na období 2023 – 2025. Jedná se strategický dokument rozvoje sociální pomoci na Hlinecku. Jeho aktivity navazují na předchozí plán, který byl ukončen na podzim loňského roku. V příloze níže lze předkládaný dokument prostudovat. Případné připomínky a komentáře zaznamenávejte v komentářích přímo v dokumentu nebo upravujte s pomocí funkce sledování změn. Upravený dokument pak zašlete na adresu rozvojsluzeb@hlinsko.cz.  

Lhůta pro zaslání končí 30.07.2023. Po zapracování připomínek bude předložen ke schválení Zastupitelstvu města Hlinsko a rovněž zastupitelům jednotlivých obcí.

 

Přílohy: